„SUPERHEROES IN ACTION“

Tentokrát sa na konferencii budeme detailne venovať samotným Compliance Officerom. Ich úlohou je nielen určovať pravidlá a limity v spoločnosti a povzbudzovať k etickému konaniu, ale súčasne byť aj strážnikom, vojakom na bojovom poli, ktorý nemilosrdne určí nepriateľa a „zúčtuje s ním“. Dá sa však toto skĺbiť? Vo filmoch túto úlohu riešia superhrdinovia. Tí, ale majú k dispozícii kulisy a filmové triky. Čo musí mať nevyhnutne vo výbave Compliance Officer, aby uspel v reálnom živote? To sa dozviete na ECF 2021. Srdečne Vás pozývame.

Panel 1

BLOK 1: Etické Compliance

Compliance nie je komplikované, je komplexné.

Máte k dispozícii nástroje, ktoré Vám ukážu nové možnosti ako pracovať s Compliance, a na čo sa vlastne sústrediť?

 • Ako vyzerá Compliance na Slovensku? A ako vo Vašej spoločnosti?   
 • Ako rozpoznať rozpor medzi deklarovanými hodnotami a kultúrou firmy a ako ho riešiť?    
 • Robiť veci inak je ťažké alebo nie?              
 • Prečo môže vzniknúť dôvod rozložiť a znovu poskladať svoje vlastné Compliance?                       
 • Prečo sa z Compliance „Compartment“ musí nevyhnutne stať Compliance „Department“?

Diskusné fórum (panelová diskusia)

Panel 2

BLOK 2: Business Compliance

„Need Some BUY IN“ alebo ako sa stať superhrdinom

 • Ako v Compliance použiť dáta na určovanie rizík?   
 • Tlačíte kamión do kopca?          
 • Ako získať pozornosť druhých, keď Vás nepočúvajú?   
 • Ako jednoducho presvedčiť druhých?   
 • Business Scatching alebo ako nám vedia pomôcť obrázky.
Panel 3

BLOK 3: Forenzné Compliance

„Unleash the Power“: Ste pripravení na zložitejšie situácie?

 • Pripravujú sa zmeny v Compliance na Slovensku?    
 • Sledujeme vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike aj na Slovensku.           
 • Ako riešiť interné podvody?             
 • Vyšetrovacie metódy a triky.                  
 • Ako využiť investigatívnu psychológiu v praxi compliance officera.             
 • CCO (Chief Compliance Officer) a jeho schopnosť rozpoznávať osobnostné riziká.
Panel 4

Pozvanie na konferenciu ECF 2021 už prijali: JUDr. Ing. Peter Kovařík (Úrad vlády SR), Juraj Szabó (NSZ Brno), JUDr. Jaroslav Spišiak (Slovnaft), Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.,  Nora Lauková (Famedu), prof. PhDr. Anna Remišová, Ph.D (FM UK), Mgr. Dušan Kučera Ph.D, MBA (VŠE Praha), Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants), Ing. Soňa Ondrejková (Rozhýb Business), Jana Bernaťáková, Roman Garaj, Katarína Kovalčíková (MindPower), Ján Baláž (CUBE Studio), Markus Jüttner (E.ON SE), plk. JUDr. Attila Zajonc, PhD. (NAKA PPZ) a ďalší.


Organizátori:


Mediálni partneri: