ZMENA TERMÍNU

Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že z dôvodu vyhlásených opatrení týkajúcich sa zabránenia šíreniu vírusovej infekcie COVID-19 a po dôkladnom zvážení možných dôsledkov s tým spojených, sme sa rozhodli presunúť konanie ECF2020 na termín jar 2021. Miesto konania konferencia naďalej ostáva v Chateau Gbeľany.

Prosím prečítajte si nižšie ďalšie organizačné informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás samozrejme kontaktujte na: lucie.schweizer@schlegal.sk

Čo robiť, ak ste sa už registrovali?

Registrácie nie je potrebné rušiť, budú automaticky presunuté na nový termín. Ak by ste však chceli svoju registráciu zrušiť, toto je možné uskutočniť emailom zaslaným na adresu: zmrazova@deloittece.com alebo ipham@deloittece.com. Uhradený registračný poplatok Vám bude v takom prípade vrátený.

Naďalej je možné sa na konferenciu prihlasovať, aby ste si zabezpečili rezerváciu svojho miesta.  

Čo robiť, ak ste si už rezervovali hotel?

Ak ste si rezervovali hotel a použili ste k rezervácii špecifický kód na zľavu zaslaný konfirmačným emailom po Vašej registrácii na konferenciu, Vaša registrácia bude hotelom bez ďalších poplatkov presunutá na nový termín konania konferencie.

Ak ste si rezervovali hotel bez použitia špecifického konferenčného kódu na zľavu, prosím kontaktujte hotel a svoju hotelovú rezerváciu si zmeňte na nový termín.

Zmeny programu: V dôsledku zmeny termínu sme zatiaľ nezaznamenali žiadne zmeny v programe. Ak by však takáto situácia nastala, budeme Vás ihneď informovať prostredníctvom LinkedIn a na webovej stránke https://compliance-ecf.eu.